Published every Thursday by BEIJING REVIEW, 24 Baiwanzhuang Lu, Beijing 100037, China.
General Editorial Office Tel: 86-10-68996252 Fax: 86-10-68326628
E-mail:
contact@bjreview.com.cn
English Edition Tel: 86-10-68996245 E-mail: En@bjreview.com.cn
Advertising Department Tel: 86-10-68995813, 68326072 Fax: 86-10-68329398
E-mail:
ad@bjreview.com.cn
Distribution Department Tel: 86-10-68310644 Fax: 86-10-68329398
E-mail:
fx@bjreview.com.cn
Overseas Distributor: China International Book Trading Corporation (Guoji Shudian), P.O. Box 399, Beijing, China

 


A News Weekly
Published Since 1958


Publisher:
Wang Gangyi

Editor in Chief:
Lii Haibo
Associate
Publisher:

Qi Wengong
Associate
Editor in Chief:

Li Jianguo
Assistant Editor
in Chief:

Huang Wei
Executive
Editors:

Wang Yanjuan,
Li Rongxia
Editorial
Consultants:

Francisco Little,
Usha Sankaranarayanan,
R. Scott Macintosh
Senior Consultants: Shao Haiming
Senior Writers:
Pan Shuangqin,
Qin Wenli,
Yao Bin,
Tang Qinghua
Staff Writers:
Ding Zhitao,
Zan Jifang,
Ding Ying,
Ni Yanshuo,
Chen Wen,
Ding Wenlei,
Wang Jun,
Yu Shujun,
Zhang Jinqin,
Li Li,
Liu Yu,
Liu Yunyun,
Yan Wei,
Yin Pumin,
Zou Xiang
Staff Reporters:
Feng Jing,
Zhang Zhiping,
Tang Yuankai,
Feng Jianhua,
Lan Xinzhen,
Tan Wei
Photo Editor:
Jiang Xiaoying
Design & Layout:
Xu Husheng,
Hou Lina,
Wang Yajuan
Art: Li Shigong,
Zhu Shiqin
Chief Business Executive:
Li Zhenzhou
Advertising Director: Cheng Guangyan
Advertising Staff:
Huang Min,
Shi TieHong,
Huang Jun
Distribution Director: Tang Jihong
Distribution Staff:
Zhang Guizhen,
Bai Jie,
Yang Zhansheng,
Liu Xiuzhi
Human Resources: Zhang Xiaoli
Legal Counsel:
Yue Cheng
Web Director
Lu Yifan