2004 No.42
(1011 -1017)

アドレス 
中国北京市
百万荘大街24号
北京週報日本語部
電 話 
(8610) 68326018 
(8610) 68886238

>>中日交流


唐家セン国務委員、日本の代表団と会見

唐家セン国務委員は10月13日午後、山本卓眞氏の率いる財団法人国策研究会代表団、平山郁夫氏の率いる日中友好協会代表団と北京の中南海でそれぞれ会見した。

国策研究会は中国人民外交学会の招きに応じて、日中友好協会は中日友好協会の招きに応じてそれぞれ訪中している。