2004 No.45
(1101 -1107)

アドレス 
中国北京市
百万荘大街24号
北京週報日本語部
電 話 
(8610) 68326018 
(8610) 68886238

>>中日交流


唐家セン国務委員、
日中友好会館代表団と会見

唐家セン国務委員は10月28日、後藤田正晴名誉会長の率いる日中友好会館代表団と北京で会見した。同代表団は、中日友好協会の招きに応じて訪中している。